Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

1. Področje uporabe

Naslednji pogoji veljajo za vsa naročila potrošnikov in podjetnikov preko naše spletne trgovine.

Za Nemčijo velja naslednje: V skladu s členom 13 nemškega civilnega zakonika so potrošniki vsaka fizična oseba, ki sklene pravni posel za namene, ki jih pretežno ni mogoče pripisati niti njihovi komercialni niti njihovi samostojni poklicni dejavnosti.
Za Avstrijo velja naslednje: V naslednjih pogojih "potrošnik" pomeni "potrošnik" v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (KSchG).
Podjetniki so vse fizične in pravne osebe, ki niso potrošniki.
Za podjetnike velja: če podjetnik uporablja nasprotujoče si ali dopolnjujoče splošne pogoje, s tem izpodbija njihovo veljavnost; postanejo del pogodbe le, če se s tem izrecno strinjamo.

2. Pogodbeni partner, sklenitev pogodbe, možnosti popravkov

Kupoprodajna pogodba je sklenjena s Holzschmuck Astwerk - Tischlerei Stefan Reinisch eU.

Z objavo izdelkov v spletni trgovini dajemo zavezujočo ponudbo za sklenitev pogodbe za te artikle. Naše izdelke lahko sprva brez obveznosti postavite v nakupovalno košarico in kadar koli popravite svoje vnose, preden pošljete svoje zavezujoče naročilo, z uporabo pripomočkov za popravljanje, ki so priloženi in razloženi v postopku naročanja. Pogodba je sklenjena, ko s klikom na gumb Naroči sprejmete ponudbo za blago, ki se nahaja v nakupovalni košarici. Takoj po oddaji naročila boste na e-mail prejeli še eno potrditev.

3. Pogodbeni jezik, hramba pogodbenega besedila

Jeziki, ki so na voljo za sklenitev pogodbe: nemščina

4. Pogoji dostave

Poleg navedenih cen izdelkov lahko veljajo stroški pošiljanja. Podrobnejše določbe o morebitnih stroških pošiljanja najdete v ponudbah.

Dostavljamo samo po pošti. Žal samoprevzem izdelka ni mogoč.

Ne dostavljamo na pakirnice.

5. Plačilo​​​​​​

V naši trgovini so običajno na voljo naslednji načini plačila:

Plačilo vnaprej
Če izberete način plačila vnaprej, vam bomo bančne podatke posredovali v ločenem e-poštnem sporočilu in blago dostavili po prejemu plačila.

Kreditna kartica
Pri oddaji naročila vnesite podatke o svoji kreditni kartici. Vaša kartica bo bremenjena takoj po oddaji naročila. Vaša kartica bo bremenjena takoj po oddaji naročila.

PayPal
Med postopkom naročanja boste preusmerjeni na spletno stran spletnega ponudnika PayPal. Za plačilo zneska računa preko PayPala morate biti tam registrirani oziroma se najprej registrirati, se identificirati s svojimi dostopnimi podatki in nam potrditi plačilni nalog. Po oddaji naročila v trgovini zaprosimo PayPal za izvedbo plačilne transakcije. Plačilno transakcijo takoj zatem samodejno izvede PayPal. Več informacij dobite med postopkom naročanja.

Takoj pri Klarni
Za plačilo zneska računa preko ponudnika plačilnih storitev Sofort GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, morate imeti aktiviran bančni račun za spletno bančništvo, se ustrezno identificirati in potrditi plačilni nalog. Vaš račun bo bremenjen takoj po oddaji naročila. Dodatne informacije boste prejeli med postopkom naročanja.

Google Pay
Za plačilo zneska računa preko Google Pay morate biti registrirani pri ponudniku storitev Google, imeti aktivirano funkcijo Google Pay, se identificirati s svojimi dostopnimi podatki in potrditi plačilni nalog. Plačilna transakcija se izvrši takoj po oddaji naročila. Več informacij dobite med postopkom naročanja.

Standard elektronskega plačila (EPS)
Da bi lahko plačali znesek računa prek ponudnika plačilnih storitev PSA Payment Services Austria GmbH, Handelskai 92, Gate 2, 1200 Dunaj, Avstrija v sodelovanju z avstrijskimi bankami ("Electronic Payment Standard (EPS)"), morate imeti spletno banko imeti aktiviran bančni račun pri avstrijski banki, se ustrezno identificirati in potrditi plačilni nalog. Vaš račun bo bremenjen takoj po oddaji naročila. Dodatne informacije boste prejeli med postopkom naročanja.

Klarna
V sodelovanju s ponudnikom plačilnih storitev Klarna Bank AB (publ.), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švedska ("Klarna") vam ponujamo naslednje možnosti plačila. Plačilo preko Klarne je na voljo samo potrošnikom. Če spodaj ni drugače določeno, plačilo prek Klarne zahteva uspešno preverjanje naslova in kreditne sposobnosti ter se izvede neposredno pri Klarni. Dodatne informacije o posamezni možnosti plačila in v procesu naročanja boste prejeli.

Nakup na račun preko Klarna
Znesek računa zapade v plačilo 14 dni po odpremi blaga in prejemu računa.

6. Pravica do odstopa od pogodbe

Potrošniki so upravičeni do zakonske pravice do odpovedi, kot je opisano v Politiki odpovedi. Podjetnikom ni priznana pravica do prostovoljnega odstopa.

7. Pridržek lastninske pravice​​​​​​

Blago ostane naša last do celotnega plačila.
Za podjetnike velja tudi: Lastništvo blaga si pridržujemo do popolne poravnave terjatev iz tekočega poslovnega razmerja. Pridržano blago lahko preprodate v običajnem poteku poslovanja; Vse terjatve, ki izhajajo iz te nadaljnje prodaje, vnaprej dodelite nam - ne glede na to, ali je rezervirano blago združeno ali pomešano z novim artiklom - v višini zneska računa, mi pa sprejmemo ta prenos. Še vedno ste pooblaščeni za izterjavo terjatev, lahko pa tudi sami izterjamo terjatve, če ne izpolnite svojih plačilnih obveznosti. Varščine, do katerih smo upravičeni, bomo na vašo zahtevo sprostili, v kolikor iztržljiva vrednost vrednostnih papirjev presega vrednost odprtih terjatev za več kot 10 %.

8. Poškodbe med prevozom

Za potrošnike velja: Če je blago dostavljeno z očitnimi transportnimi poškodbami, prosimo, da take napake čim prej prijavite dostavljavcu in nas nemudoma kontaktirate. Opustitev pritožbe ali kontakta nima nobenih posledic za vaše pravne zahtevke in njihovo uveljavljanje, zlasti za vaše pravice iz garancije. Pomagajo pa nam, da lahko uveljavljamo lastne zahtevke do prevoznika ali transportnega zavarovanja.

9. Garancija in jamstva​​​​​​

Veljavnost zakonske pravice do odgovornosti za napake

Če spodaj ni izrecno dogovorjeno drugače, velja zakonska pravica do odgovornosti za napake.
Naslednje omejitve in skrajšanje rokov ne veljajo za zahtevke na podlagi škode, ki jo povzročimo mi, naši pravni zastopniki ali posredniki

  • v primeru poškodbe življenja, telesa ali zdravja
  • v primeru namerne ali hude malomarne kršitve dolžnosti ali goljufivega namena
  • v primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, katerih izpolnitev je bistvena za dobro izvedbo pogodbe in na spoštovanje katerih se lahko pogodbeni partner redno zanaša (kardinalne obveznosti)
  • kot del garancijske obljube, če je tako dogovorjeno, oz
  • kolikor je odprto področje uporabe zakona o odgovornosti za proizvode.

Omejitve za podjetnike

Za podjetnike kot dogovor o kakovosti blaga veljajo le lastni podatki in opisi izdelkov proizvajalca, ki so bili vključeni v pogodbo; Ne prevzemamo nobene odgovornosti za javne izjave proizvajalca ali druge reklamne izjave. Za podjetnike je zastaralni rok za odškodninske zahtevke za napake na novo izdelanih stvareh eno leto od prenosa tveganja. Prodaja rabljenega blaga poteka z izključitvijo kakršne koli garancije. Zakonski zastaralni roki za regresno pravico v skladu s § 933 a ABGB ostanejo nespremenjeni.

predpisi za trgovce

Obveznost pregleda in obveščanja o napakah, ki jo ureja § 377 UGB, velja za trgovce. Če izpustite tam določeno obvestilo, se šteje, da je blago odobreno, razen če gre za napako, ki ni bila prepoznavna med pregledom. To ne velja, če smo napako prikrili z goljufijo.

Garancije in poprodajne storitve

Informacije o morebitnih dodatnih garancijah in njihovih natančnih pogojih najdete ob izdelku in na posebnih informacijskih straneh v spletni trgovini.

Storitev za stranke: Za vprašanja, pritožbe in reklamacije se lahko ob delavnikih obrnete na našo službo za stranke po e-pošti na sonja@holzschmuck-astwerk.at

10. Odgovornost​​​​​​

Vedno smo v celoti odgovorni za zahtevke na podlagi škode, ki jo povzročimo mi, naši pravni zastopniki ali posredniki

  • v primeru poškodbe življenja, okončin ali zdravja,
  • v primeru namerne ali hude malomarne kršitve obveznosti,
  • pri obljubi garancije, če je tako dogovorjeno, oz
  • kolikor je odprto področje uporabe zakona o odgovornosti za proizvode.

V primeru kršitve bistvenih pogodbenih obveznosti, katerih izpolnitev je bistvenega pomena za pravilno izvedbo pogodbe in na spoštovanje katerih se lahko pogodbeni partner redno zanaša (kardinalne obveznosti) zaradi naše lahke malomarnosti, naših pravnih zastopnikov ali posrednikov, je odgovornost omejena na znesek, ki je bil predviden v času sklenitve pogodbe. Omejena škoda, katere nastanek je običajno pričakovan.
V ostalem so odškodninski zahtevki izključeni.

11. Kodeks ravnanja​​​​​​

Podrejamo se naslednjim kodeksom ravnanja:

12. Reševanje sporov​​​​​​

Evropska komisija zagotavlja platformo za spletno reševanje sporov (OS), ki jo tukaj najti. Potrošniki imajo možnost uporabiti to platformo za reševanje svojih sporov.
Za reševanje sporov, ki izhajajo iz pogodbenega razmerja s potrošnikom ali ali takšno pogodbeno razmerje sploh obstaja, smo dolžni sodelovati v postopku reševanja sporov pred potrošniško arbitražo. Odgovorno je Združenje internetnih ombudsmanov, Ungargasse 64-66/3/404, 1030 Dunaj, www.ombudsmann.at. Sodelovali bomo v postopku reševanja sporov pred tem organom.

13. Končne določbe​​​​​​

Če ste podjetnik, potem velja avstrijska zakonodaja za izključitev prodajne konvencije ZN.

Če ste podjetnik v smislu nemškega gospodarskega zakonika, pravna oseba javnega prava ali poseben sklad javnega prava, je izključno pristojnost za vse spore, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij med nami in vami, naš kraj poslovanja.

Pogoji ustvarjen z Zaupanja vredne trgovine pravni tekstopisec

Vprašanja? Vas zanima? Prijavite se brez obveznosti!

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Google.