politika odpovedi

Politika preklica za izdelke

Potrošniki imajo tridesetdnevno pravico do odstopa od pogodbe.

pravica do odstopa od pogodbe

Imate pravico odstopiti od te pogodbe v tridesetih dneh brez navedbe razloga. Odpovedni rok je trideset dni od dneva, ko ste vi ali tretja oseba, ki jo določite vi in ​​ni prevoznik, prevzeli blago.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nam morate (Stefan Reinisch, Trahütten 100, 8530 Deutschlandsberg, Avstrija, office@holzschmuck-astwerk.at, telefon: +436649497672) poslati jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti ali e-pošti ) o vaši odločitvi o odstopu od te pogodbe. Za to lahko uporabite priložen vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno. Prav tako lahko elektronsko izpolnite in oddate obrazec za preklic ali katero koli drugo jasno izjavo na naši spletni strani https://holzschmuck-astwerk.shipping-portal.com/rp/. Če uporabite to možnost, vam bomo nemudoma (npr. po e-pošti) poslali potrdilo o prejemu takega preklica.

Za izpolnitev odpovednega roka zadošča, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom odpovednega roka.

Posledice preklica

Če prekličete to pogodbo, smo vam plačali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugačno vrsto dostave od najcenejše ponujene standardne dostave). z naše strani), nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe. Za to vračilo uporabljamo isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; v nobenem primeru vam ne bomo zaračunali stroškov za to odplačilo. Vračilo lahko zavrnemo, dokler ne prejmemo vrnjenega blaga ali dokler ne predložite dokazila, da ste blago vrnili, kar nastopi prej.

Blago nam morate vrniti ali izročiti takoj, v vsakem primeru pa najkasneje v štirinajstih dneh od dneva, ko ste nas obvestili o odstopu od te pogodbe. Rok je izpolnjen, če blago pošljete nazaj pred iztekom roka štirinajstih dni. Neposredne stroške vračila blaga nosite sami. Odgovorni ste samo za vsako zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja, ki ni potrebno za ugotavljanje narave, lastnosti in delovanja blaga.

Vzorec odstopnega obrazca

(Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.)

– Stefanu Reinischu, Trahütten 100, 8530 Deutschlandsberg, Avstrija, office@holzschmuck-astwerk.at

– Jaz/mi (*) s tem prekličem pogodbo, ki sem jo/mi sklenil (*) za nakup naslednjega
Blago (*)/zagotavljanje naslednje storitve (*)

– Naročeno (*)/prejeto (*)

– Ime potrošnika(-ov)

– naslov potrošnika(-ov)

– Podpis potrošnika(-ov) (samo če je obvestilo na papirju)

- Zmenek

(*) Neustrezno črtati.

Drugačna ureditev stroškov vračila za Avstrijo
Neposredne stroške vračila blaga nosimo mi, če je vračilo opravljeno znotraj Avstrije.

povratne oznake
Brez poseganja v vaše zakonske pravice vam bomo zagotovili brezplačne nalepke za vračilo. Prijavite se v svoj račun stranke in natisnite povratno oznako. Vračilo lahko oddate v paketni trgovini zadevnega ponudnika v Nemčiji ali Avstriji.


Politika odpovedi storitev

Potrošniki imajo tridesetdnevno pravico do odstopa od pogodbe.

pravica do odstopa od pogodbe

Imate pravico odstopiti od te pogodbe v tridesetih dneh brez navedbe razloga. Odstopni rok je trideset dni od dneva sklenitve pogodbe.

Če želite uveljaviti svojo pravico do odstopa od pogodbe, nam morate (Stefan Reinisch, Trahütten 100, 8530 Deutschlandsberg, Avstrija, office@holzschmuck-astwerk.at, telefon: +436649497672) poslati jasno izjavo (npr. pismo, poslano po pošti ali e-pošti ) o vaši odločitvi o odstopu od te pogodbe. Za to lahko uporabite priložen vzorec obrazca za preklic, vendar to ni obvezno. Prav tako lahko elektronsko izpolnite in oddate obrazec za preklic ali katero koli drugo jasno izjavo na naši spletni strani https://holzschmuck-astwerk.shipping-portal.com/rp/. Če uporabite to možnost, vam bomo nemudoma (npr. po e-pošti) poslali potrdilo o prejemu takega preklica.

Za izpolnitev odpovednega roka zadošča, da pošljete sporočilo o uveljavljanju pravice do odpovedi pred iztekom odpovednega roka.

Posledice preklica

Če prekličete to pogodbo, smo vam plačali vsa plačila, ki smo jih prejeli od vas, vključno s stroški dostave (z izjemo dodatnih stroškov, ki so posledica dejstva, da ste izbrali drugačno vrsto dostave od najcenejše ponujene standardne dostave). z naše strani), nemudoma in najpozneje v štirinajstih dneh od dneva, ko smo prejeli obvestilo o vašem odstopu od te pogodbe. Za to vračilo uporabljamo isto plačilno sredstvo, kot ste ga uporabili pri prvotni transakciji, razen če je bilo z vami izrecno dogovorjeno kaj drugega; v nobenem primeru vam ne bomo zaračunali stroškov za to odplačilo.

Če ste zahtevali, da se storitve začnejo izvajati v času odpovedi, nam morate plačati razumen znesek, ki ustreza deležu že opravljenih storitev do trenutka, ko ste nas obvestili o uveljavljanju pravice do preklica. v zvezi s to pogodbo v primerjavi s celotnim obsegom storitev, predvidenih v pogodbi.

Za pogodbo o opravljanju storitev, v kateri ste izrecno zahtevali, da vas obiščemo zaradi izvedbe popravila, velja naslednje: Pravica do odstopa preneha (predčasno) s celotno izvedbo storitve, če ste izrecno privolili v pred začetkom izvajanja, da bomo storitev začeli izvajati pred iztekom odpovednega roka.

Za pogodbo o opravljanju storitev, ki vas zavezuje k plačilu cene: Pravica do preklica preneha (predčasno) tudi s popolno izvedbo storitve, če ste se pred začetkom izvajanja izrecno strinjali, da bomo storitev začeli izvajati pred iztekom roka za odpoved in ste potrdili, da veste, da vaša pravica preklica s celotno izpolnitvijo pogodbe z naše strani preneha veljati.

Vzorec odstopnega obrazca

(Če želite odstopiti od pogodbe, izpolnite ta obrazec in ga pošljite nazaj.)

– Stefanu Reinischu, Trahütten 100, 8530 Deutschlandsberg, Avstrija, office@holzschmuck-astwerk.at

– Jaz/mi (*) s tem prekličem pogodbo, ki sem jo/mi sklenil (*) za nakup naslednjega
Blago (*)/zagotavljanje naslednje storitve (*)

– Naročeno (*)/prejeto (*)

– Ime potrošnika(-ov)

– naslov potrošnika(-ov)

– Podpis potrošnika(-ov) (samo če je obvestilo na papirju)

- Zmenek

(*) Neustrezno črtati.

Pravica do odstopa ustvarjen z Zaupanja vredne trgovine pravni tekstopisec

Vprašanja? Vas zanima? Prijavite se brez obveznosti!

Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen von Google.